Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal beslenme danışmanlığı Amerika da uzun yıllardır pek çok şirkette kullanılan sağlıklı beslenme eğitim hizmetidir.

Sağlıklı beslenme yaşamın her alanında doğru seçimlere bağlıdır. Kurumsal beslenme danışmanlığı çalışanların sağlıklı yaşamaları için önemli bir yatırımdır.

Sağlıklı beslenme, çalışanların ve yöneticilerin verimliliğini şirkette başarı ve motivasyonu güçlendirir. Beslenme danışmanlığı kilo, özel beslenme ve diyet eğitimleri, mutfak için gıda satın alması sağlıklı beslenme önerilerini akla getirir. Ancak pek çok araştırma gösteriyor ki kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti alan çalışanların şirkette bağlılığı daha iyi.

Şirkette kurumsal beslenme danışmanlığı hizmetlerimiz başladığında;
Beslenme uzmanı takibinde öneriler ile sağlıklı çalışanların oranı artmaya başlar
Çalışanların hastalıklara bağlı işe gelmeme oranı düşer
Kurumsal beslenme danışmanlığı çalışanların verimliliğini yükseltir
Sağlıklı beslenme ve başarılı diyet eğitimleri sağlık harcamalarında düşüş ve buna bağlı sigorta payı ve poliçe satın alma da avantaj yaratır
Doğru menü planlama eğitimine bağlı mutfakta oluşan atıklar aza iner, satın alma kar eder
Beslenme danışmanlığı ve özel diyet ile sağlıklı kilo kaybına bağlı işyeri kazaları azalabilir
Spora yönelik motive edici öneriler ve özel beslenme danışmanlığı ile grup içi iletişim artar

Çalışanların stres ve sigara kullanımı da sağlıklı çalışma olumsuz etkileyen etmenlerdendir. Ancak Harvard Üniversitesi Sağlık Bölümü’ne göre “sigara kullanımı bir yana, sağlıklı bir yaşam için en önemli nokta sağlıklı, doğru beslenme ve buna bağlı olarak yediklerimizin bizi nasıl etkilediği.” Beslenme danışmanlığı çalışanların sağlıklı olmaları konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, şirketlerin kurumsal beslenme danışmanlığı ve sağlık eğitimi programlarına odaklanmaları gerekmektedir.
Amerikan Tıp Birliği Dergisi (Journal of the Amerikan Medical Association) çalışmasına göre obezite, çalışanların sağlıklı olması açısından önemlidir çünkü Obez birey bir senede 6 ile 9 gün veya daha fazla sağlık problemleri nedeniyle izin almaktadır. Bunun için de en başarılı seçim kurumsal beslenme danışmanlığı ve sağlıklı diyet eğitim programı olarak gözüküyor.